Centret Aktiviteter Arkiv Museum Bibliotek Konst Aktivitetskalender Sponsorer Nyhetsarkiv

Du är här: Start » Aktiviteter

 
 
 
Våra aktiviteter

GKC:s verksamhet har en klar kosmopolitisk prägel. Med sin utåtriktade verksamhet utgör GKC en viktig länk för kulturutbyte med andra länder i Europa och i världen.

Vår institution har varit, och är, förebild för liknande försök att bilda speciella bibliotek och kulturcentra i Sverige. GKC:s bestånd och verksamhet anses vara kompletterande till och inte konkurrerande med vanliga svenska bibliotek, arkiv och museer. Det som GKC hittills presterat under åren har bidragit till ett "kulturlyft" för hela staden Stockholm, Stockholms län och Sverige.

Programverksamhet
GKC bjuder även på ett omfattande spektrum av kulturverksamhet (föredrag,  dans, musik, seminarier, bild- och filmvisningar m.m.) som utvecklas på en konsekvent tillämpad och stabil kulturell grund. Detta äger rum såväl på GKC:s lokaler och på skilda platser i Storstockholm, Sverige och andra länder i Europa. GKC har under arton år fungerat som Sveriges främsta borg för integration inom kulturlivet.

Utställningsverksamhet
GKC:s utställningsverksamhet (tidigare konstgalleri) har profilerat sig genom att visa konst av såväl svenska, invandrade och framstående utländska konstnärer från alla världsdelar. Verksamhetens fokus ligger på konstnärer med balkansk anknytning.

GKC:s utställningsverksamhet har sedan 1994 fungerat som en kosmopolitisk oas för såväl konstnärer med  svensk som med invandrarbakgrund.

Utställningsverksamheten har initierat och utvecklat ett internationellt nätverk mellan konstnärer verksamma i Norden, Baltikum, Balkan och Medelhavet. I nätverket ingår kulturinstitutioner, museer, konsthögskolor och enskilda internationellt kända konstnärer. GKC har under sin tid främjat det konstnärliga utbytet mellan Sverige, Baltiska länder, länder på Balkan och Medelhavet.

De sista åren har utställningsverksamheten bestått av tillfälliga utställningar som visats i samarbete med våra samarbetspartner dvs ideella föreningar, studieförbund och kulturinstitutioner.

Pergament
På Grekiskt Kulturcentrum produceras kulturtidskriften "Pergament". Tidskriften har den svensk-grekiska kulturen och de diakrona svensk-grekiska relationerna i fokus. Läs mer om tidsskriften här »

Gästhem på ön Kefalonia
GKC:s gästhem på ön Kefalonia tar sedan år 2002 emot konstnärliga och litterära utöverare från Sverige. Det finns planer och goda förutsättningar att Gästhemmet utvecklas till en mötesplats för utbyte mellan konstnärer från Norden och Balkan tack vare nätverket som nämns ovan.

Övrig verksamhet
Att GKC med sin kompetens och organisationsförmåga finns med som samarbetspartner för olika kulturintresserade föreningar är något som uppskattas högt.

GKC står dessutom alltid till tjänst när underlag, flera uppgifter och speciell sakkunskap efterfrågas av utomstående såväl enskilda, organisationer och institutioner.

Anmärkning
År 2007 tvingades GKC överge sina verksamhetslokaler i centrala Stockholm och flyttade hastigt till sin nya adress. Det var effekten av Stockholms stads grundlösa och diskriminerande beslut om att inte längre stödja Grekiskt Kulturcentrums ordinarie verksamhet i staden. GKC nuvarande lokal är mindre lämplig för att ta emot större grupper av besökare eller ordna publik verksamhet. Så sedan 2007 sker GKC:s utställnings- och programverksamhet på andra lokaler, ofta hos våra samarbetspartners lokaler.

Grekiskt Kulturcentrum
Ropstenslingan 11B, 115 42 Stockholm

Hemsidan är en produktion av Red Maple Company
All rights reserved © Grekiskt Kulturcentrum 2012