Centret Aktiviteter Arkiv Museum Bibliotek Konst Aktivitetskalender Sponsorer Nyhetsarkiv

Du är här: Start » Museum

 
 
 
Vårt museum

En del av GKC:s verksamhet har allt sedan 1994 utgjorts av museiverksamhet.

Bland föremålen som samlats under åren och delvis visas upp i permanenta utställningsytor återfinns såväl antika som nyare museiföremål och konstföremål. Totalt finns det i dag på GKC ca 10.000 olika museiföremål.

Bland museiföremålen återfinns såväl antika som relativt "nyare" föremål. Man kan t.ex. beskåda två antika amforor (från Cypern från ca 800 f. Kr. och en från Grekland från ca 500 f.kr), antik vävstolsvikt från Makedonien, antika skärvor, en tanagrastatyett från senantiken, en ca 100 år gammal trävagga och arbetsverktyg från Epirus – nordvästra Grekland, flera musikinstrument mm. Det finns flera handgjorda äldre folkdräkter från norra Grekland (Thessalien, Epirus, Makedonien) och Cypern, handarbeten och hantverk vilkas ålder och kvalité är hög och med högt värde. Dessutom finns rekvisita från teaterföreställningar, banderoller, flaggor, stämplar, skulpturer och föremål som använts i olika föreningar och av greker i Sverige.

Till museiföremålen räknas även de som ingår i GKC:s samlingar och beskrivs under respektive kategori som följer dvs  GKC:s pinakotek och kartotek, i samlingen av gamla böcker och i numismatoteket.

En del av dessa föremål har även visats på Medelhavsmuseet i Stockholm och på museer samt kulturinstitutioner i andra länder.

Kartoteket
I kartoteket (kartsamling) finns det över fyra hundra (ca 400) gamla kartor från tiden 1513–1925. I samlingen finns representerade internationellt kända kartografer vilkas verk är värda att betrakta som en snabblektion i Europas och världens historia och även som rena konstverk från svunna tider. Besökarna kan ju skåda hur ofta de politiska landsgränserna har skiftat i Europa under de senaste 500 åren och rådande föreställningar om länder och jorden från tidigare århundraden.

Delar utav samlingen kan beskådas permanent på GKC och visas även på speciella utställningar. Utställningen har uppskattats högt av GKC:s besökare särskilt de yngre.

Under 2010 fotograferades kartorna och katalogiserades med uppgifter om titel, utgivningsort, utgivningsår och naturligtvis kartografer. Katalogiseringen fördubblade det tidigare uppskattade antalet kartor som finns på GKC.

Gamla böcker
Grekiskt Kulturcentrums samling av gamla böcker består av originalutgåvor - från åren kring boktryckarkonstens begynnelse - eller av mycket sällsynta böcker på grekiska, latin, svenska och andra språk utgivna i Europa under 1500-talet tom tidigt 1900-tal. I samlingen finns idag över 1000 gamla och sällsynta böcker. Deras antal växer ständigt. Samlingen kan beskådas permanent på GKC.

Numismatotek
I GKC:s numismatotek (myntsamling) ingår ett stort urval av antika grekiska, romerska, bysantinska, ottomanska och nyare europeiska mynt. Det finns såväl koppar-, brons-, silver-, guldmynt och sedlar. Man kan som besökare skåda allt från "Sköldpaddan" (Europas första mynt från ön Aigina) till Euro.

Dessutom finns det ett antal minnesmynt och medaljer (särskilt från olympiska spel). I samlingen ingår nu ca tre tusen mynt men antalet växer ständigt.

Delar av samlingen kunde tidigare beskådas permanent på GKC till glädje för alla besökare och särskilt för de yngre. Av säkerhets och utrymmesskäl visas samlingen numera endast tillfälligt.

Filatelistisk sektion
Under utveckling är GKC:s filateliska sektion. I samlingen ingår redan frimärken från 1870-talet till våra dagar. De kan vara stämplade, ostämplade eller FDC. I samlingen ingår även gamla brev, kuvert och topografiska kort. I en monter kunde man skåda ett urval av dessa (observera att samlingens föremål ingår ej i det angivna antalet museiföremål på GKC). Av utrymmesskäl visas samlingen numera endast tillfälligt.

Pinakoteket
Var god klicka här för att läsa mer om vårt pinakotek som även finns under menyn som "Konsten".

Grekiskt Kulturcentrum
Ropstenslingan 11B, 115 42 Stockholm

Hemsidan är en produktion av Red Maple Company
All rights reserved © Grekiskt Kulturcentrum 2012