Centret Aktiviteter Arkiv Museum Bibliotek Konst Aktivitetskalender Sponsorer Nyhetsarkiv

Du är här: Start » Centret

 
 
 
Grekiskt Kulturcentrum

Grekiskt Kulturcentrum (GKC) är en fristående svensk kulturinstitution, som bidrar till att berika Sveriges kulturella mångfald. Här finns det flera starka exempel på inslag som har blivit en del av vår kultur i dess mångskiftande etnicitet och som är en viktig del av integrationsutvecklingen.

GKC:s övergripande ändamål är att främja, bevara, utveckla och levandegöra det sverigegrekiska kulturarvet, den kulturella interaktionen mellan Cypern, Grekland och Norden samt sprida kännedom om Grekisk kultur i Sverige och Norden. GKC:s verksamhetsinriktning är på sverigegreker och på svenskar intresserade av grekisk kultur. GKC är sedan starten en kulturinstitution med integrerad arkiv-, biblioteks-, konstgalleri- och museiverksamhet vid sidan av ett allsidigt kulturellt utbud i form av föredrag, seminarier och kurser.

GKC:s verksamhet har en klar kosmopolitisk prägel. GKC uppfyller alla de grundläggande krav för den miljö som invandrarpolitiskt och integrationspolitiskt proklamerats i Sverige. Med sin utåtriktade verksamhet utgör GKC en viktig länk för kulturutbyte med andra länder i Europa och i världen.

GKC internationaliserar Sveriges kultur på hemmaplan. GKC hör fortfarande till en av Sveriges mest snabbväxande kulturinstitutioner.

Ett riksförbund, ett par regionala organisationer, ett större antal kulturinstitutioner både i Sverige och i utlandet, ett 20-tal föreningar samt studieförbund återfinns bland våra samarbetspartner.

GKC har även varit, och är, förebild för liknande försök att bilda speciella bibliotek och kulturcentra i Sverige. GKC:s bestånd och verksamhet anses vara kompletterande till och inte konkurrerande med vanliga svenska bibliotek, arkiv och museer. Fortfarande verkar som att övriga existerade kulturinstitutioner, varken vill eller förmår intressera sig professionellt bl.a. om Sverigegrekers kultur.

Det som GKC hittills har presterat under åren har bidragit till ett ”kulturlyft” för hela staden Stockholm, Stockholms län och Sverige.

Grekiskt Kulturcentrum
Ropstenslingan 11B, 115 42 Stockholm

Hemsidan är en produktion av Red Maple Company
All rights reserved © Grekiskt Kulturcentrum 2012