Οργανώσεις
Το Κέντρο Δραστηριότητες Αρχείο Μουσείο Βιβλιοθήκη Τέχνη Ημερολόγιο δραστηριοτήτων Χορηγοί Αρχείο ειδήσεων

Είσαι εδώ: Αρχή » Οργανώσεις

 
 
 
Οργανώσεις με ελληνικές ρίζες στη Σουηδία

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Σουηδίας (ΚΕΠΣ) είναι ένα ανεξάρτητο πολιτιστικό ίδρυμα, που αποτελεί τον κατ’ εξοχήν άξονα εντοπισμού, συλλογής, διατήρησης, αξιοποίησης και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στη Σουηδία και γενικότερα στη Σκανδιναβία. Φυσικά το ΚΕΠΣ δεν είναι ο μοναδικός φορέας προβολής του ελληνικού πολιτισμού στη Σουηδία. Ο ελληνικός πολιτισμός για να διατηρηθεί και να προβληθεί, σε χώρες μακριά από τη μητροπολιτική Ελλάδα και την Κύπρο, απαιτεί την ύπαρξη, τη λειτουργία αλλά και  τη συνεργασία πολλών φορέων πολιτισμού.

Στη Σουηδία υπάρχουν περί τους 100 φορείς με “ελληνικές ρίζες” που ποικιλότροπα και ποικιλόμορφα διατηρούν και προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό.

Μεταξύ αυτών είναι οι γεωγραφικά διασκορπισμένες σε πόλεις της  Σουηδίας ελληνικές κοινότητες, εθνικοτοπικοί σύλλογοι, αθλητικοί σύλλογοι και σύλλογοι φιλελλήνων. Το ΚΕΠΣ θεωρεί τη συνεργασία, με φορείς Ελλήνων και φιλελλήνων, αυτονόητη και απαραίτητη για να μπορέσουμε με τον καλύτερο τρόπο να διατηρήσουμε, να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά και να παράγουμε και να αναπαράγουμε ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

Αναφέρουμε επιγραμματικά εδώ μερικούς από τους φορείς της ελληνικής παροικίας της Σουηδίας που με τις δράσεις τους διατηρούν τις ελληνικές παραδόσεις, παράγουν και προβάλουν ελληνικό πολιτισμό:

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
Ropstenslingan 11B, 115 42 Stockholm

Η ιστοσελίδα είναι μία παραγωγή της Red Maple Company
All rights reserved © Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού 2012